nasi eksperci polecają

Kreatywny spacer

Cztery badanie dowiodły, że chodzenie wpływa na twórcze myślenie. Co ważnie, nie łączy się to z faktem przebywania na świeżym powietrzu. Kreatywne pomysły pojawiają się także podczas chodzenia na bieżni!

Myśleć siedząc, czy chodząc?

Podczas jednego z eksperymentów grupę 48 studentów psychologii  poddano dwóm testom na kreatywność – GAU i CRA. Różnica pomiędzy tymi dwoma testami polega na tym, że ten pierwszy bada zdolność szerokiego, kreatywnego myślenia, w którym trzeba odnaleźć kilka rozwiązań, natomiast CRA sprawdza zdolność do znalezienia jednego, precyzyjnego sposobu rozwikłania danego problemu. Studenci zostali poddani testom w różnych warunkach: podczas chodzenia i podczas siedzenia. Badanie wykazało, że aż 81% badanych doskonale poradziło sobie z  testem GAU, ich kreatywność znacznie wzrosła. Chodzenie nie miało jednak, aż tak dobrego wpływu w przypadku poszukiwania konkretnego, jednego rozwiązania. Tylko 23% studentów lepiej poradziło sobie z testem CRA podczas spacerowania.

Bieżnia, czy spacer na świeżym powietrzu?

Podczas innego badania, naukowcy dowiedli, że na twórcze, kreatywne myślenie nie ma wpływu to, czy spacerujemy na świeżym powietrzu, czy chodzimy po bieżni.  Poddane eksperymentowi osoby rozwiązywały test w czterech różnych warunkach. Część z nich została poddana badaniu, siedząc, część chodziła po bieżni w zamkniętym pomieszczeniu, część została posadzona na wózkach inwalidzkich na świeżym powietrzu, a ostatnia grupa podczas eksperymentu spacerowała poza budynkiem. Najlepsze wyniki uzyskały osoby, które rozwiązywały test, chodząc, niezależnie od tego, czy robiły to w zamkniętym pomieszczeniu, czy na świeżym powietrzu.

Warto zwrócić uwagę, że kreatywne myślenie towarzyszy nam nie tylko podczas chodzenia. Kiedy usiądziesz po spacerze, do głowy wciąż będą przychodzić ciekawe pomysły!

To co? Dasz się wyciągnąć na spacer? 

Leave A Comments

You must be logged in to post a comment.

Kliknij tutaj to log in

Loading...